ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ: Ημερομηνία έναρξης της συζήτησης για το Μεσοπρόθεσμο η Τετάρτη στις 16:30 ▬ Σε 24ωρο κλοιό εισέρχεται από τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης ο χώρος περιμετρικά της Βουλής ▬ Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ την Τετάρτη στις 11:00 συγκέντρωση στο Πεδίον του Άρεως και πορεία προς τη Βουλή. Αγανακτισμένοι στην Ελλάδα: Καλή η αγανάκτηση, αλλά καλύτερη η λύση..
Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να πατήσετε like, tweet, ή "μοιραστείτε" ώστε να διαδώσετε το blog. Ευχαριστούμε!

Καλή η αγανάκτηση, αλλά καλύτερη η λύση..

Η κυβέρνηση παλεύει να βγάλουμε το καλοκαίρι, η αξιωματική αντιπολίτευση
παλεύει να βγει κυβέρνηση βάζοντας κόκκινες γραμμές εκεί που αδυνατούμε
να διαπραγματευτούμε, ο κόσμος αγανακτεί καθώς δεν βλέπει φως στο τούνελ
εδώ και πολύ χρόνο, ούτε ακούει κάποια φωνή να του δίνει ελπίδα και
κατεύθυνση.

Για να δούμε λοιπόν πως μπορεί να πάει μπροστά αυτή η χώρα..
Καλή η αγανάκτηση, αλλά καλύτερη η λύση.

Επιγραμματικά και συμπυκνωμένα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω.

*1. Φορολογικό - Εργασιακό - δημόσιοι υπάλληλοι*
*1.1 *Το έργο που κάνουν οι σημερινοί δημόσιοι υπάλληλοι περικόπτεται με
απλοποιήσεις διαδικασιών/εγκρίσεων/
ηλεκτρονική υποβολή κατά 30%.
*1.2 *50% των δημοσίων υπαλλήλων μπαίνουν σε ένα "ταμείο εργασίας" (30%
από τις περικοπές, 20% από βελτίωση παραγωγικότητας)
*1.3 *Στο παραπάνω ταμείο εργασίας βάζουμε και τους απολυμένους
ιδιωτικούς υπαλλήλους.

*1.4 *Κλειδώνουμε και απλοποιούμε τον φορολογικό μας κώδικα για
τουλάχιστον 10+10 χρόνια. *Συνταγματικά και αμετάκλητα. *Μέρος της
φορολογίας συνδέεται με το ΑΕΠ και το εθνικό μας ισοζύγιο. (παρακάτω
εξηγώ πως αυτό μπορεί να γίνει εφικτό και αναλογικό).
*1.5 *Συνταγματική κατοχύρωση του αφορολόγητου της ιδιοκτησίας
περιουσίας (ακινήτων, τίτλων, καταθέσεων) καθώς και της αφορολόγητης
γονικής δωρεάς/κληρονομιάς.
*1.6 *Δίνουμε φορολογικά κίνητρα 10ετίας με συντελεστές επιστροφής
φορολόγησης για επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς (περισσότερα στην
συνέχεια).
*1.7* Από το φορολογητέο εισόδημα θα αφαιρούνται οι αμοιβές προσωπικού.
*1.8 *Οι προσλήψεις εργαζομένων από το 'ταμείο εργασίας' θα διπλασιάζουν
το παραπάνω φορολογικό όφελος της εταιρείας αν η εταιρεία δεν έχει
προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων που δεν ήταν ήδη στο 'ταμείο εργασίας'.
*1.9 *Η απασχόληση και εκπαίδευση εργαζομένων από το 'ταμείο εργασίας'
στο εξωτερικό καλύπτεται κατά 50% από το κράτος για 6μήνες.
*1.10 *Προβλέπεται 24μηνη 'πρώτη χρήση' για νέες επενδύσεις.
*1.11* Η επένδυση των κερδών των εταιριών σε συγκεκριμένους τομείς θα
είναι αφορολόγητη.

*2. Ηλεκτρονική οικονομία*
*2.1* Τέρμα στα νομίσματα/χαρτονομίσματα σε 6 μήνες.
*2.2* Ηλεκτρονικό χρήμα μόνο. Η τεχνολογία υπάρχει. Καιρός να το
εφαρμόσουμε πρώτοι.
*2.3* Έκδοση τιμολογίων / παραστατικών μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από το
κεντρικό σύστημα της εφορίας.
*2.4 *Διεταιρικές πληρωμές μόνο σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
*2.5 *Ο έλεγχος των παρατυπιών γίνεται από εφοριακούς οι οποίοι δεν
έχουν ποτέ πρόσβαση στα στοιχεία ταυτοποίησης των εταιρειών.
*2.6* Εσωτερικός έλεγχος δημιουργεί 5% ψευδείς φορολογικές παρατυπίες
για να ελέγχει την αποτελεσματικότητα/ερμητικότητα του συστήματος.
*2.7 *Τέλος στην μαύρη εργασία, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, φακελάκια, κλπ
*2.8 *Η δημιουργία του έργου ανατίθεται στον 'εθνικό συνέταιρο' (δες
παρακάτω) στον τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

*2.9 *Φορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων μηνιαία. Με το σύνολο της
οικονομίας να είναι ηλεκτρονικό, το παραπάνω είναι πραγματικά εύκολο να
γίνει.

*3. Ανάπτυξη - **ιδιωτικοποιήσεις **- εκπαίδευση*
*3.1 *Επιτροπή αποτελούμενη μόνο από υπαλλήλους με προϋπηρεσία σε
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, κάτω από την ευθύνη του υπουργείου
ανάπτυξης, δημιουργεί λίστα με τους άξονες ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας για τα επόμενα 10 χρόνια.
*3.2 *Για τον αγροτικό και τουριστικό τομέα ορίζονται κίνητρα εμπορικού
ισοζυγίου. Κάθε ευρώ που θα έρχεται από εισαγωγές ή από το εξωτερικό θα
λαμβάνει φορολογική ελάφρυνση.
*3.3 *Τα πανεπιστήμια περιορίζουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα κατά
ένα έτος, και προσθέτουν 2 έτη πρακτικής εφαρμογής.
*3.4* Οι εταιρείες θα μπορούν να ζητούν δωρεάν εργασία για ένα έτος, και
θα πληρώνουν το 2ο έτος του κάθε τελειόφοιτου στον τομέα της ειδικότητας
του.

*4. Δημιουργία Τράπεζας Δημόσιας Ιδιοκτησίας και Προώθησης
Επιχειρηματικότητας. *
*4.1* Μακροχρόνια (99 έτη) εισφορά της ιδιοκτησίας του δημοσίου
(ακίνητα, μετοχές σε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος, αδιάθετες εκτάσεις
/ τεχνολογικές καινοτομίες, απαιτήσεις από άλλες χώρες κλπ) στην
παραπάνω εταιρεία.
*4.2* Δημόσια έκδοση μετοχών για την παραπάνω τράπεζα ανά 5 έτη. Premium
1-10% σε κάθε νέα έκδοση για τους προηγούμενους μετόχους.
*4.3 *Επιτρέπεται η εισφορά σε τίτλους για μεγάλες εταιρείες, πέραν του
μετρητού, με υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης με βάση δείκτες κερδοφορίας
και ιδίων κεφαλαίων.
*4.4 *Κεφαλαιοποίηση των ομολογιών του κράτους.
*4.5 *Το ποσοστό της ιδιοκτησίας που μένει στο κράτος ορίζεται από το
διάστημα 10% εώς 33%, με βάση αναλογιστικές και οικονομικές μελέτες.
*4.6 *Απαλλαγή πόθεν έσχες για την αγορά μετοχών στους ενδιαφερόμενους
της πρώτης εγγραφής.
*4.7 *Μερισματική πολιτική σταθερή στο 1% πάνω από το επιτόκιο της ΕΚΤ.
Η διαφορά από τα πραγματικά κέρδη της τράπεζας και τα προσδιορισμένα
κέρδη θα καλύπτεται από το σύνολο των φορολογούμενων με αυτόματη
προσαρμογή της φορολόγησης τους (θετικά ή αρνητικά).
*4.8 *Διαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας μετά από περίοδο 5 ετών σε
τουλάχιστον 3 μεγάλα χρηματιστήρια.

Μέσω της τράπεζας θα δημιουργηθούν 3 άξονες επιχειρηματικότητας:

*4.9.1 *10ετής διαγωνισμός ανά τομέα επιχειρηματικότητας για την επιλογή
του "εθνικού συνεταίρου". Εκτίμηση του επιχειρηματικού πλάνου με βάση το
προσδοκώμενο εμπορικό ισοζύγιο και την χρήση εθνικών πόρων ('ταμείο
εργασίας', αναξιοποίητοι πόροι της τράπεζας). 10ετής προστασία του
εθνικού συνεταίρου με φορολογικά κίνητρα τόσο σε επίπεδο αποτελέσματος
όσο και ΦΠΑ (άρα προτίμηση από τους τελικούς καταναλωτές). Μία
αυτοκινητοβιομηχανία, μία εταιρεία οικιακών συσκευών, πολεμική
βιομηχανία κλπ Εξαιρούνται νέες επενδύσεις από την συμμετοχή.
*4.9.2 *Χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που πληρούν τα χαρακτηριστικά
ανάπτυξης με ανταγωνιστικό επιτόκιο και 33% συμμετοχή της τράπεζας.
Κατ'ελάχιστον 2ετής αξιολόγηση με εκτίμηση από ελεγκτές για την εκτέλεση
του επιχειρηματικού πλάνου. Η ηλεκτρονικοποίηση της οικονομίας θα μπορεί
να δώσει ταχύτερα ενδείξεις κακή διαχείρισης και λανθασμένων εκτιμήσεων.
Θα υπάρχει διαρκής χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Η τράπεζα θα έχει 33%
στην ιδιοκτησία των εταιρειών.
*4.9.3* Δημιουργία υποδομών που θα είναι διαθέσιμες για όλες τις
εταιρείες που έχουν θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Τεχνολογικά πάρκα με
βιομηχανική, τηλεπικοινωνιακή, υψηλής τεχνολογίας υποδομή.
Εσωτερικός έλεγχος δημιουργεί 5% ψευδείς επενδυτικές παρατυπίες για να
ελέγχει την αποτελεσματικότητα/ερμητικότητα του συστήματος.


*5. Νέος προσδιορισμός της δημοκρατίας*
*3 επίπεδα εκλογών.*
*5.1* Εθνικό. Ψήφιση βουλευτών με εθνικό ψηφοδέλτιο. Ευθύνη τους η
κεντρική διοίκηση του κράτους και η εξωτερική πολιτική. Δικαίωμα ψήφου
σε όλους τους πολίτες της χώρας
*5.2* Τοπικό. Ψήφιση τοπικών αρχόντων. Ευθύνη τους η εκπροσώπηση των
τοπικών συμφερόντων και η τοπική πολιτική. Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους
πολίτες της περιοχής.
*5.3* Ειδικό. Ψήφιση ειδικών αρχόντων. Ευθύνη τους η χάραξη πολιτικών σε
συγκεκριμένους τομείς. Ενδεικτική οργάνωση: παιδεία, οικονομία, υγεία,
τεχνολογία, αγροτικός, ναυτιλία, τουρισμός, εξωτερική πολιτική κλπ.
Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους πολίτες της συγκεκριμένης
ειδικότητας/δραστηριότητας. Κάθε πολίτης θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε
έναν ακόμα ειδικό τομέα πέρα της δραστηριότητάς του με μειωμένα δικαιώματα.

Ηλεκτρονική άμεση δημοκρατία.
*5.4 *Και στα 3 παραπάνω επίπεδα οι αντίστοιχοι πολίτες θα μπορούν να
εκφράσουν γνώμη για αποφάσεις που δεν έχουν το 51% της εκλεγμένης
αυξημένης-αναλογικής εκπροσώπησης. Στην τελική απόφασή, η συνολική τους
ψήφος θα έχει βάρος ψήφου 51 προς 49 σε σχέση με την εκλεγμένη απλή
αναλογική εκπροσώπηση.
*5.5 *Η εκπροσώπηση γίνεται από προσωπικό υπολογιστή ή από τερματικά σε
δημόσιες υπηρεσίες/ΚΕΠ.
*5.6 *Ένα θέμα προς ψήφιση πριν φτάσει στο Εθνικό επίπεδο πρέπει να έχει
απορριφθεί από την τοπική ή ειδική εκπροσώπηση, και να έχει την στήριξη
του 33% της εθνικής αυξημένης αναλογικής εκπροσώπησης.


Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, και πολλά από τα παραπάνω
θέλουν ανάλυση/εξειδίκευση/προσαρμογή των αριθμών, όμως από κάπου πρέπει
να αρχίσουμε.

11 σχόλια:

Ilias είπε...

Αδερφέ, μπορείς να ξεκαθαρίσεις ποιανού ιδέα είναι τα παραπάνω μέτρα και πως ο εμπνευστής θεωρεί οτι θα βοηθήσουν?
Η εισαγωγή σου: "Η κυβέρνηση παλεύει να βγάλουμε το καλοκαίρι..η αξιωματική αντιπολίτευση
παλεύει να βγει κυβέρνηση βάζοντας κόκκινες γραμμές εκεί που αδυνατούμε
να διαπραγματευτούμε"
δείχνει οτι δεν έχεις καταλάβει γιατί οι "πρώτες κρεμάλες βγήκαν στο σύνταγμα" όπως δημοσιεύεις στο επόμενο post σου.
Και δεν νομίζω οτι έχει καμία σχέση με τις προτάσεις και τα ψηφίσματα της λαϊκής συνέλευσης στο Σύνταγμα.

Σε παρακαλώ τουλάχιστον να γράφεις με σαφήνεια οτι οι ιδέες και απόψεις που εκφράζεις είναι προσωπικές γιατί μπορεί να δημιουργήσεις σύγχυση.

Αγανακτισμένος είπε...

Αναγνωστης τα εστειλε.. κατω κατω λεει ετικετες: Αναγνωστες

Ανώνυμος είπε...

Not bad...

Ανώνυμος είπε...

Ωραία θα ήταν αν γνωρίζαμε πάνω σε ποιες επιστημονικές μελέτες βασίζονται αυτές οι προτάσεις, αν έχουν πρακτική εφαρμογή οπουδήποτε στον κόσμο ή αν είναι απλά ουτοπικά πειράματα.

ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

Γράφει ο ανθρωπος κάποιες προτάσεις μην τον μαλώνουμε !!! χωρίς προτάσεις τζάμπα θα βαράμε τις κατσαρόλες ... Το κάναμε πολες φορές εκεί στο ΚΚΕ που είμε .... Μπορει να είναι και οικονομολόγος δεν ξέρω ... Και Συνταγματολόγος ακόμα δεν ξέρεις !!! Δεν είναι κακό Έχουμε πολούς και καλούς ... Στο χέρι μας να τους αξιοποιήσουμε ... Μου άρεσε όμως αυτό με το Εθνικό ψηφοδέλτιο δεν ξέρω αν το πρόσεξες !!! Βουλευτές χωρίς χρώματα και αρώματα και το σημαντικότερο χωρίς τον φόβο τις γκλίτσας του τσοπάνη ... Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα αλλά μην με μαλώσετε Ιδέα είναι δεν έκανα τίποτα !!!! (Πρώτα να τους διαλέξουμε και μετά να τους εκλέξουμε)Να τους διαλέξουμε δια βοής να τους βάλουμε έστω και με το ζόρι στο τελευταίο κομματικό ψηφοδέλτιο !!!! Και να τους στείλουμε στην βουλή με εντολή να αλλάξουν αυτή την γαμημένη δημοκρατία τους ... Νόμιμα και ωραία !!!!! και χωρίς χρήση βίας....

Ανώνυμος είπε...

εεε καλα ολα τα αλλα(αν ειναι εφικτα βεβαια) εγω θα θεσω ομως το 2.1 κ 2.2:καταργηση νομισματων/χαρτονομισματων και αντικατασταση τους απο ηλεκτρονικο χρημα.κατα τη γνωμη μου παρα ειναι μη εφαρμοσιμο. λογοι: 1.ολοι οι τοποι συναλλαγων πρεπει να προσαρμοστουν αγοραζοντας καταλληλα λογισμικα/μηχανηματα. αυτο σημαινει υπερβολικη σπαταλη τη στιγμη που οι περισσοτερες εταιριες πανε να κλεισουν.το ιδιο ισχυει και για τον καθρ ενα μας 2.τι θα γινει με τους ανηλικους;θα πρεπει να εχει ο καθενας πιστωτικη;σκεφτειτε τους κινδυνους 3.ποια τεχνολογια;οι υπολογιστες του δημοσιου τρεχουν ακομα windows 98!!!4.θα εχει αρνητικες συνεπειες τοσο στον τουρισμο της ελλαδας οσο και το αντιστροφο.

Ανώνυμος είπε...

Για τον οικονομικό (και όχι μόνο) καρκίνο της εκκλησίας δε βλέπω τίποτα...

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετική προσπάθεια! Δεν θα σχολιάσω τα επιμέρους ζητήματα που έθιξε ο αρθρογράφος, πολλά απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι καιρός είναι όλη η επιστημονική εφεδρεία αυτού του Τόπου, που δεν έχει ακόμα μολυνθεί από το Σύστημα και δεν έχει συνθηκολογήσει, να ενωθεί και να εκφέρει προτάσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αναλύσεις, συνθέσεις και προτάσεις και όχι μόνο σε επαναστατικές γυμναστικές. Το όπλο μας είναι το μυαλό μας και όχι μόνο η μούντζα.

gb είπε...

ενδιαφέροντα όλα, ειδικά τα περί δημόσιας τράπεζας, ωστόσο:
- ηλεκτρονικό χρήμα;
- ηλεκτρονική άμεση δημοκρατία;
- μηνιαία φορολόγηση;
με συστήματα που έχουν φτιαχτεί από δημόσιους μιζαδόρους/ωχαδερφιστές αδύνατο, αν δεήσουν να τα αναθέσουν σε σοβαρές εταιρείες που διατίθενται ακόμα και δωρεάν να τα υλοποιήσουν, εφικτό εντός 2ετίας
taxisnet-ΓΤΠ

Ανώνυμος είπε...

Σε πολλα συμφωνω σε αλλα παλι οχι.
Το καλο ειναι βεβαια οτι υπαρχουν ιδεες πολλες και ολες πρεπει να εξεταζονται.
Εγω παντως κινουμε σε ενα πολυ πιο διαφορετικο πολιτευμα απο αυτο που αναφερεις.
Θα ηθελα περισσοτερη συμμετοχη των πολιτων στα κοινα.
Αντι να ψηφιζουμε καθε 4 χρονια τους εθνικους βουλευτες οπως τους αποκαλεις,θα ελεγα οτι θα ηταν καλυτερο να εκλεγεται ενας μεγαλος αριθμος εκλεκτων(πχ 5000) μεσα στους οποιους θα υπαρχουν και ανθρωποι απ ολα τα κοινωνικα στρωματα και καθε χρονο με τη μορφη δημοσιας "κληρωσης",που ειναι το "πιο δικαιο" διοτι εφαρμοζεται πρακτικα ο ορος "ισα δικαιωματα" δηλ. ισες πιθανοτητες, να βγαινουν 200 βουλευτες καθε χρονο.

Ilias είπε...

Ο κύριος Ανώνυμος στις 31 Μαΐου 2011 3:44 π.μ.
τα λέει όλα..
Σε ένα πολίτευμα άμεσης δημοκρατίας και ενεργής συμμετοχής, όλα τα προβλήματα θα βρεθούν όλες οι λύσεις. Ο λαός είναι που παράγει, που καταναλώνει, που ξέρει τα πραγματικά προβλήματα.. ο λαός μπορεί να τα λύσει